tłumaczenia

Tłumaczenia przysięgłe

Języki 

Poniżej przedstawiona jest lista języków, w których wykonujemy prace. Języki te dodatkowo podzielone są na grupy, według swojej popularności. Przyporządkowanie konkretnego języka do danej grupy można sprawdzić w cenniku.

1. Pierwsza grupa językowa:

(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)

2. Druga grupa językowa:

pozostałe języki europejskie, łacina

(włoski, holenderski, węgierski, szwedzki, norweski, flamandzki, hiszpański, etc.)

3. Trzecia grupa językowa:

języki pozaeuropejskie posługujące się językiem łacińskim

4. Czwarta grupa językowa:

języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe wykonuje tłumacz przysięgły języka właściwego dla danego zlecenia. Każde tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest pieczęcią tłumacza przysięgłego, oraz oświadczeniem o zgodności tłumaczenia z oryginałem.

Tryby tłumaczeń pisemnych, terminy realizacji.

  • zwykły (do 5 stron rozliczeniowych na dzień pracy). Tłumaczenia składane w dniu roboczym do godziny 15:00 są gotowe w następnym dniu roboczym  o tej samej porze, natomiast tłumaczenia składane po godzinie 15:00 są rejestrowane z datą następnego dnia roboczego, i są gotowe po upływie 24 godzin od daty rejestracji
  • ekspresowy (powyżej 5 stron rozliczeniowych przypadających na dzień pracy tłumacza). Tłumaczenie ekspresowe wykonuje para tłumaczy, pod opieką tłumacza wiodącego, koordynującego przebieg prac oraz czuwającego nad spójnością terminologii
  • super-ekspresowy (powyżej 10 stron przypadających na dzień pracy tłumacza, oraz tłumaczenia wykonane w dniu zlecenia). Tłumaczenia realizowane super ekspresowo dzielone są na zespół tłumaczy składający się nawet z kilkunastu osób, wspieranych przez tłumacza wiodącego oraz korektora

Stawki rozliczeń

Rozliczenie następuje z dokładnością do pół strony, na przykład 2100 znaków = 1,5 strony. Jednostką rozliczeniową jest 1 strona o ilości znaków odpowiednio:

  • przysięgłe (1125 znaków typograficznych ze spacjami)
  • zwykłe (1800 znaków typograficznych ze spacjami)

 

Tłumaczenia zwykłe

 

Języki 

Poniżej przedstawiona jest lista języków, w których wykonujemy prace. Języki te dodatkowo podzielone są na grupy, według swojej popularności. Przyporządkowanie konkretnego języka do danej grupy można sprawdzić w cenniku.

1. Pierwsza grupa językowa:

(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)

2. Druga grupa językowa:

pozostałe języki europejskie, łacina

(włoski, holenderski, węgierski, szwedzki, norweski, flamandzki, hiszpański, etc.)

3. Trzecia grupa językowa:

języki pozaeuropejskie posługujące się językiem łacińskim

4. Czwarta grupa językowa:

języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

Tłumaczenia zwykłe, nieprzysięgłe realizują tłumacze różnych specjalności, odpowiednich do tematyki zlecenia. Czasem tłumaczenia nieprzysięgłe wykonują tłumacze przysięgli, lecz nie opatrują oni tych tłumaczeń pieczęcią tłumacza przysięgłego.