pobyt obywateli UE

Prawo stałego pobytu

Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu

 

Rejestracja pobytu

Wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej