pobyt członka rodziny obywatela UE

Karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Wymiana lub wydanie nowej karty pobytu stałego członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

 

Karta pobytu członka rodziny obywatela UE

Wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE

 

Prawo stałego pobytu

Wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu

   

Rejestracja pobytu

Wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej