nasza oferta

Z nami kształtuj swoją przyszłość.

Pomoc w legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Zatrudniasz cudzoziemców?                   

Formalności związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę czy karty pobytu nie muszą być aż tak skomplikowane!

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować iz nasza firma profesjonalnie zajmuje się rekrutacją pracowników Cudzoziemców i Polaków  ze wszystkich sektorów gospodarki. Ponadto oferujemy doradztwo dla firm zatrudniających cudzoziemców  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Powierzając nam swoją sprawę unikną Państwo wielu stresujących sytuacji związanych
z kompletowaniem i przedłożeniem wymaganych dokumentów i wniosków, a poprzez udzielenie nam stosownych pełnomocnictw oszczędzicie Państwo swój czas.

Nasze doświadczenie i profesjonalizm pozwala nadać każdemu zleceniu szybki tok; wszystkie terminy i wymagane dokumenty są przez nas sprawdzane i kontrolowane, a Państwa sprawa poprowadzona zostanie bezbłędnie i tak szybko, jak tylko pozwolą na to regulacje prawne.

Dzięki doświadczeniu oraz znajomości najnowszego orzecznictwa jak również praktyki urzędniczej jesteśmy w stanie podjąć się obsługi każdej sprawy.

 

Uszczegóławiając naszą ofertę zamieszczamy poniżej zakres naszej działalności:

 • rekrutacja i leasing pracowników z Europy Wschodniej (Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Moładwii, Uzbekistanu,  inne) oraz Azji i Tajlandii.
 • legalizacja pobytu dla cudzoziemców - wizy (przedłużenie każdego rodzaju wizy na terenie Rzeczypospolitej)
  - pomoc w uzyskaniu wizy poza granicami Polski, w Polskim konsulacie;
  - pomoc w uzyskaniu wizy dla cudzoziemca będącego w Polsce nielegalnie;
  - zezwolenia na zamieszkanie;
  - pomoc w uzyskaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
  * na podstawie małżeństwa
  * na podstawie zezwolenia na pracę
  * na podstawie nauki
  * na podstawie innych przesłanek
  - zezwolenia na osiedlenie się;
  - odwołania od decyzji negatywnej Wojewody Mazowieckiego oraz skargi do Naczelnego sadu Administracyjnego
 • tłumaczenia/ usługi tłumaczy przysięgłych wielu języków- tłumaczenia o charakterze prawnym, ekonomicznym, inne.
 • legalizacja pracy- uzyskanie zezwolenia na wykonywanie pracy na terytorium RP przez Cudzoziemca
  - uzyskanie opinii z powiatowego urzędu pracy
 • doradztwo prawne- pomoc prawna / prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo karne oraz prawo karne skarbowe dla cudzoziemców, zatrzymania cudzoziemców, deportacje, rozwody
  - rejestracja spółek w krajowym Rejestrze Sądowym,
  - rejestracja działalności gospodarczej
  - zezwolenia na zakup nieruchomości
 • doradztwo administracyjne / pomoc w uzyskaniu/- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
  - Odpis z Księgi Wieczystej
  - Zaświadczenie o nie zaleganiu z US
  - Zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS
  - Zaświadczenie o niekaralności osoby fizycznej z KRK
  - Zaświadczenie o niekaralności podmiotu prawnego z KRK
  - Aktualny odpis z Rejestru Zastawów
  - Zaświadczenia o wpisie przedmiotu w RZ
  - Pomoc w uzyskaniu nadania numeru NIP oraz REGON
  -Wymiana zagranicznych praw jazdy
 • nauka języka polskiego Warsaw College of Learning Sp z o .o. www.wcol.pl
 • wyszukiwanie mieszkań, domów i szkół

 Usługa obejmuje:

– dostarczenie mailem bądź faksem listy dokumentów wraz z wzorami gotowymi do podpisu

– odbiór dokumentów bezpośrednio u Państwa w firmie

– złożenie wniosków w Państwa imieniu w Urzędzie i nadzór nad przebiegiem sprawy

– kontaktowanie się z Urzędem w Państwa imieniu

– odbiór dokumentów z Urzędów

– uzyskanie wszystkich „przejściowych” dokumentów takich jak opinia z Powiatowego Urzędu Pracy, wiza       tymczasowa (w przypadku nie zachowania terminu załatwiania karty pobytu z winy Urzędu),itp.

– wszystkie inne czynności związane bezpośrednio z uzyskaniem wymaganego przez Państwa dokumentu

– przypominanie o upływających terminach ważności uzyskanych przez nas dokumentów

– informowanie o ważniejszych zmianach w przepisach prawnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Wszystkim przyszłym klientom gwarantujemy pełną satysfakcję z jakości świadczonych przez nas usług.

Zapraszamy do współpracy

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi EuropeOffice prosimy o kontakt z naszym konsultantem pod numerem telefonu 22 100 11 71.