obywatelstwo

 

SPRAWY Z ZAKRESU OBYWATELSTWA

 

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej »

 

Nabycie obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

Czytaj więcej »

 

Nabycie obywatelstwa polskiego przez osobę, która jako dziecko utraciła obywatelstwo polskie na skutek wyboru dla niego (przez rodziców z których jedno jest obywatelem polskim drugie zaś obywatelem innego państwa) - obywatelstwa państwa obcego.

Czytaj więcej »

   

Nabycie obywatelstwa polskiego przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie na skutek zawarcia związku małżeńskiego z cudzoziemcem.

Czytaj więcej »

 

Uznanie za repatrianta

Czytaj więcej »

   

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej »

 

Wybór obywatelstwa obcego dla dziecka, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, drugie - obywatelem innego państwa.

Czytaj więcej »

   

Poświadczenie obywatelstwa polskiego.

Czytaj więcej »

 

Poświadczenie obywatelstwa polskiego osób, które pod przymusem wyemigrowały z Polski w latach 1968-1972 (emigracja marcowa)

Czytaj więcej »